Τίτλος: Γιώργος Παπαφίγκος: "Borderless Places"
Καλλιτέχνης: Παπαφίγκος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Kappatos Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα