Τίτλος: "Ανοχύρωτες πόλεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Etch Ink
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης
Παρατηρήσεις: Οι "Ανοχύρωτες Πόλεις" αποτελούν μέρος της έκθεσης ΠΟΛΕΙΣ: (A)OΡΑΤΕΣ-ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ-ΑΝΟΧΥΡΩΤΕΣ που παρουσιάστηκε το 2015 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.