Τίτλος: "Το Τσόφλι - Μικρόκοσμοι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Black Duck
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αποστόλου Δήμητρα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το βιβλίο της Βίκης Κοσμοπούλου "Το Τσόφλι, δώδεκα ζεύγη πεζών". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.