Τίτλος: Γιώργος Χαδούλης
Καλλιτέχνης: Χαδούλης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα