Τίτλος: Ελένη Ρίζου: "Τοπία"
Καλλιτέχνης: Ρίζου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι