Τίτλος: Αλίκη Παλάσκα: "Moving Waters"
Καλλιτέχνης: Παλάσκα Αλίκη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα