Τίτλος: Ειρήνη Διάδου: "Mark of Cain"
Καλλιτέχνης: Διάδου Ειρήνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Πρώην Αποθήκη Χάρτου Σπηλιωτόπουλος
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Παπαδοπούλου Μπία, Διάδου Ειρήνη