Τίτλος: Δημήτρης Ανδρεάδης: "Father"
Καλλιτέχνης: Ανδρεάδης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 11 Μαΐου 2019.