Τίτλος: Βασιλική Σοφρά: "Εγκυβωτισμοί"
Καλλιτέχνης: Σοφρά-Μαλλιάρου Βασιλική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Πρίσμα
Τοποθεσία: Πειραιάς