Τίτλος: "Τόποι Χωρίς Αισθήματα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Chili Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Καπράλος Πάρης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση βασίζεται σε ένα διάλογο των καλλιτεχνών με το ομώνυμο ποίημα του Γιώργου Αλισάνογλου. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.