Τίτλος: Στράτος Καλαφάτης: "Αρχιπέλαγος"
Καλλιτέχνης: Καλαφάτης Στράτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μέγαρο Εϋνάρδου)
Τοποθεσία: Αθήνα