Τίτλος: Σώτος Ζαχαριάδης: "Αναφορά στο Ρεμπέτικο"
Καλλιτέχνης: Ζαχαριάδης Σώτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Άθωνος Art Space
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη