Τίτλος: Παναγιώτης Κουλουράς: "Σημειώσεις για την Κόρη"
Καλλιτέχνης: Κουλουράς Παναγιώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Eleftheria Tseliou Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα