Τίτλος: Βασίλης Σκυλάκος
Καλλιτέχνης: Σκυλάκος Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα