Τίτλος: "Παράλληλη Αφήγηση: Η Μνήμη, η Παράδοση και το Ανθρώπινο Αποτύπωμα στη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
Τοποθεσία: Λάρισα
Επιμέλεια: Κουμπαρέλου Μάγδα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (ICOM) 2019. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.