Τίτλος: "Χαράγματα Μνήμης 1941-1944: Από τη συλλογή του Χρήστου Π. Μοσχανδρέου"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Βίλα Ζωγράφου
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Εκθεση της Συλλογής του Χρήστου Μοσχανδρέου. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.