Τίτλος: Νίκος Αρτέμης: "In Heaven"
Καλλιτέχνης: Αρτέμης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αποθήκη Χάρτου
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος Athens Intersection.