Τίτλος: "Rarities"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Φωταγωγός, Το Ροδακιό
Τοποθεσία: Αθήνα