Τίτλος: Κώστας Παπανικολάου: "Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας"
Καλλιτέχνης: Παπανικολάου Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019.