Τίτλος: "Χαρακτικά των Δεκαετιών ΄80-΄90 στο Κέντρο Pandolfini & Σιατερλή"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών - Pantolfini - Σιατερλή
Τοποθεσία: Αθήνα