Τίτλος: Ανδρέας Αγγελιδάκης: "A Submissive Acknowledgement of Powerlessness"
Καλλιτέχνης: Αγγελιδάκης Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα