Τίτλος: Ηλίας Παπανικολάου: "Silence Museum"
Καλλιτέχνης: Παπανικολάου Ηλίας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος ΔΛ
Τοποθεσία: Αθήνα