Τίτλος: Μάρκ Χατζηπατέρας
Καλλιτέχνης: Χατζηπατέρας Μάρκ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Zonars
Τοποθεσία: Αθήνα