Τίτλος: Κωνσταντίνος Μπομπός: "Ασώματες Κεφαλές"
Καλλιτέχνης: Μπομπός Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος