Τίτλος: Άσπα Παπαλεξανδρή: "Πίσω από το Προσωπείο"
Καλλιτέχνης: Παπαλεξανδρή Άσπα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου-Ευταξία
Τοποθεσία: Αθήνα