Τίτλος: "Quest for the holy Grail – Το ιερό αντικείμενο"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: The Project Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Γιαβρόπουλος Νίκος
Παρατηρήσεις: Την βραδιά των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε performance στις 21:30 από την Έλλη Γρίβα + video art από τον Φάνη Λογοθέτη. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.