Τίτλος: Δημήτρης Μυτάς: "Dreamtigers"
Καλλιτέχνης: Μυτάς Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος ΔΛ
Τοποθεσία: Αθήνα