Τίτλος: "Χωρίς τίτλο ΙΙ. Ελληνική Μεταπολεμική Αφαίρεση: Τα ηρωικά χρόνια"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μισιρλόγλου Θούλη, Μπόλης Γιάννης