Τίτλος: "Χωρίς τίτλο Ι. Ελληνική Μεταπολεμική Αφαίρεση: Επιλογές από τις Συλλογές του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: MOMus - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Λεοπούλου Αρετή, Μάρκογλου Θοδωρής, Μισιρλόγλου Θούλη, Μπόλης Γιάννης, Σύρογλου Κατερίνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.