Τίτλος: "The Still-Life Show"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Elefhteria Tseliou Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα