Τίτλος: Αχιλλέας Χρηστίδης
Καλλιτέχνης: Χρηστίδης Αχιλλέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα