Τίτλος: Χαράλαμπος Κατσατσίδης: "Διόνυσος Άναξ"
Καλλιτέχνης: Κατσατσίδης Χαράλαμπος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου
Τοποθεσία: Δίον
Επιμέλεια: Δασκαλάκης Θόδωρος.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στις εκδηλώσεις που οργανώνονται στα πλαίσιο του 48 Φεστιβάλ Ολύμπου.