Τίτλος: Σταμάτης Θεοχάρης: "Taboo"
Καλλιτέχνης: Θεοχάρης Σταμάτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Alma Contemporary Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης