Τίτλος: Δημοσθένης Κοκκινίδης
Καλλιτέχνης: Κοκκινίδης Δημοσθένης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Alma
Τοποθεσία: Τρίκαλα
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης