Τίτλος: "Το ταξίδι των ανθρώπων και των πραγμάτων"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τεχνών Εννέα Μούσες (Αρχοντικό Τσαλόπουλου)
Τοποθεσία: Κατερίνη
Επιμέλεια: Κάλφας Αντώνης, Σκλιοπίδου Μαρία, Γραίκος Νίκος.
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.