Τίτλος: "Τοποχρονικότητες"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας
Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα
Επιμέλεια: Στεφανίδης Μάνος, Τσιτσιντά Αλεξάνδρα.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ "Πτολεμαΐδα, η πόλη γιορτάζει".