Τίτλος: "Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές. Σύγχρονη τέχνη στην Αθήνα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Margot Norton, Natalie Bell
Παρατηρήσεις: Συνεργασία του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, του New York Museum και του Μουσείου Μπενάκη. Η έκθεση ξεκινάει από το Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.