Τίτλος: Αγγελική Μακρή: "Catwalk"
Καλλιτέχνης: Μακρή Αγγελική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Aneroussa Beach Hotel
Τοποθεσία: Μπατσί, Άνδρος