Τίτλος: "Αποδράσεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε έως τις 5 Οκτωβρίου 2019 εφημ. Ηχώ των Δημοπρασιών 21 Σεπτεμβρίου 2019.