Τίτλος: Πάνος Κοκκινιάς: "Stock Images"
Καλλιτέχνης: Κοκκινιάς Πάνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Στοά Αθηνών, Σοφοκλέους 4
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Shoair Mavlian
Παρατηρήσεις: Η έκθεση "Stock Images" εντάσσεται στο πρόγραμμα Έργο στην Πόλη 2019, στο πλαίσιο του οποίου ο ΝΕΟΝ αναθέτει σε έναν καλλιτέχνη κάθε χρόνο τη δημιουργία έργου που εκτίθεται σε δημόσιο χώρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.