Τίτλος: Λεωνίδας Χρηστάκης: " Καλλιγράφηση και εικονογράφηση"
Καλλιτέχνης: Χρηστάκης Λεωνίδας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα