Τίτλος: Μίλτος Σκούρας: "Border Line"
Καλλιτέχνης: Σκούρας Μίλτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος ΔΛ
Τοποθεσία: Αθήνα