Τίτλος: "Affordable Art Fair NYC 2019"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: The Metropolitan Pavilion
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Παρατηρήσεις: Συμμετοχή του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου στην "Affordable Art Fair NYC 2019" με την DECORAZONgallery (Booth C7). Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.