Τίτλος: Μανώλης Μπαμπούσης: "How to repair a tear?"
Καλλιτέχνης: Μπαμπούσης Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε έως τις 23 Νοεμβρίου 2019.