Τίτλος: "Still Here Tomorrow"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Γιαννικόπουλος Πάνος, Κωνσταντινοπούλου Μαρίλη, Νικολού Δήμητρα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάστηκε από την Artworks στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.