Τίτλος: "Εκλεκτικές Συγγένειες Μέρος Α΄: χώρος - ανθρώπινα τοπία"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα