• Αρβανίτης Νίκος
  • Ιωάννου Δημήτρης
  • Κάττου Λητώ
  • Κοτρέτσος Γεωργία
  • Μπιζά Νατάσα
  • Μώρης Πέτρος
  • Χαλυβοπούλου Έφη
  • Χριστόπουλος Κώστας