Τίτλος: "Είμαι Αυτό το Όνομα ή Αυτή η Εικόνα;"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Σύγχρονης Τέχχνης
Τοποθεσία: Σκόπια
Επιμέλεια: Τσιάρα Συραγώ Βοηθοί επιμελήτριες: Γούναρη Δόμνα, Παπακωνσταντίνου Ειρήνη
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.