Τίτλος: "20 Χρόνια ΣΚΕΤΚΕ"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο
Τοποθεσία: Βόλος
Επιμέλεια: Μπουραζάνης Κωνσταντίνος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάστηκε και στη Χαλκίδα Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρης Μυταράς από 13 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2019. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.