Τίτλος: Χρήστος Αντωναρόπουλος: "Blue Lights Emotions Stories"
Καλλιτέχνης: Αντωναρόπουλος Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος Sianti
Τοποθεσία: Αθήνα